A A A

AKTUALNOŚCI

Gmina Kruklanki wzbogaciła się o nowy samochód do ratownictwa przeciwpożarowego, którym będzie dysponowała Ochotnicza Straż Pożarna w Kruklankach. Sprzęt został zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-20, tytuł projektu: „Zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt”. Zakup specjalistycznego sprzętu, którego całkowita wartość wynosi 860 tys. zł, w tym 680 tys. zł wynosi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa w naszym regionie. Parametry techniczne samochodu i jego wyposażenie wydatnie wspomogą pracę strażaków- ochotników z Kruklanek. Samochód marki MAN o mocy 340 KM posiada zbiornik na wodę 5 tys. litrów i jest wyposażony m. in. w maszt oświetleniowy, kamerę cofania, wyciągarkę, nawigację, działko wodne i wiele innych przydatnych podczas akcji maszyn i urządzeń.

 

 

 Maj 2017

 


 

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruklankach

 

Nowy samochód posłuży strażakom do realizacji zadania w celu zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000
 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kruklankach zakupiła nowy wóz bojowy, lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit. Samochód kosztował 233 500 zł, zakup umożliwiło dofinansowanie w wysokości 198 475 zł z Programu Operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Pozostałą część całkowitej kwoty sfinansował Urząd Gminy Kruklanki. Silnik ma moc 155 KM, 5 – osobową kabinę, zabudowę ratowniczo – gaśniczą, zbiornik wody o pojemności 1000 l, maszt oświetleniowy, sprzęt łączności radiowej, niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału agregatu wysokociśnieniowego, klimatyzację kabiny oraz specjalistyczne wyposażenie.